CENNIK:

 

W celu ustalenia cennika usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

email: basia@salsa.pl lub marcin@salsa.pl

tel: 515174612 lub 695640871

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO: Zgodnie z nowym prawem - informujemy, że podczas imprez będą wykonywane zdjęcia. Będą one wykorzystywane w celach promocyjnych. Wchodząc na imprezę wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Jeżeli nie życzysz sobie aby robiono Tobie zdjęcia, poinformuj naszego fotografa.

Z góry dziękujemy za udział w imprezie.

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Administrator) jest Agencja Artystyczna Fiesta Sp. z o.o. - LATIN GROOVE, Wybrzeże Kościuszkowskie 21 A, 00-390 Warszawa, NIP: 5252628516. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wybrzeże Kościuszkowskie 21 A, 00-390 Warszawa lub email: zapisy@salsa.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług z zakresu tańca i innych zajęć rekreacyjnych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Agencji Artystycznej Fiesta Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Agencji Artystycznej Fiesta Sp. z o.o. 

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

6.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Logo.png